Farmaceutski tehničar

Farmaceutski tehničar

Zdravstvo i socijalna zaštita - Farmaceutski tehničar

Želiš traženo zanimanje?

Farmaceutski tehničar  – aktuelan i tražen posao

Farmaceutski tehničar poslove obavlja pod nadzorom farmaceuta.

Može raditi u apoteci, u laboratoriji i u proizvodnji. U zavisnosti u kojoj od ustanova radi farmaceutski tehničar obavlja različite poslove: skladišti i izdaje lekove, sprovodi različite fizičko-hemijske i biološke analize i merenja, priprema i kontroliše proizvodnju lekovitih preparata, krema i masti, vodi farmaceutsku dokumentaciju i dr.

Činjenice i statistike pokazuju veliku zainteresovanos za ovaj smer, te je i kod nas jedan od aktuelnijih i traženijih.

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti

 • Anatomija i fiziologija
 • Farmaceutsko tehnološke operacije i postupci
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Latinski jezik
 • Prva pomoć
 • Medicinska etika

Podela odeljenja u grupe:

 • Prva pomoć (nastava u bloku)
 • Farmaceutsko – tehnološke operacije i postupci (vežbe i nastava u bloku)

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Patofizologija
 • Organizacija farmaceutske delatnosti
 • Analitička hemija
 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmakognozija sa fitoterapijom

Podela odeljenja u grupe:

 • Analitička hemija (vežbe)
 • Farmakognozija sa fitoterapijom (vežbe i nastava u bloku)
 • Farmaceutska tehnologija (vežbe i nastava u bloku)

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmakognozija sa fitoterapijom
 • Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
 • Medicinska biohemija
 • Osnovi kliničke farmacije
 • Zdravstvena psihologija
 • Toksikologija

Izborni predmeti:

 • Ishrana
 • Medicinska informatika

Podela odeljenja u grupe:

 • Farmaceutska tehnologija (vežbe i nastava u bloku)
 • Bromatologija sa dijetetikom (nastava u bloku)
 • Farmakognozija sa fitoterapijom (vežbe i nastava u bloku)
 • Medicinska informatika (vežbe)
 • Farmaceutska hemija sa analitikom lekova (vežbe i nastava u bloku)

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Ustav i prava građana

Obavezni stručni predmeti:

 • Farmaceutska tehnologija
 • Farmaceutska hemija sa analitikom lekova
 • Bromatoogija sa dijetetikom
 • Farmakologija i farmakoterapija
 • Kozmetologija
 • Preduzetništvo

Izborni predmeti:

 • Dermatologija
 • Kultura tela

Podela odeljenja u grupe:

 • Farmaceutska tehnologija (vežbe i nastava u bloku)
 • Farmaceutska hemija sa analitikom lekova (vežbe i nastava u bloku)
 • Kultura tela (vežbe)
 • Kozmetologija (vežbe)
 • Preduzetništvo (vežbe)
Pronađite nas i na ..
Preuzmi informator za upis 2018/2019