Fizioterapeutski tehničar

Fizioterapeutski tehničar

Zdravstvo i socijalna zaštita - Fizioterapeutski tehničar

Zanima te oblast rehabilitacije, medicinske masaže i fizikalne terapije?

Obrazuj se za smer fizioterapeutski tehničar.

Fizioterapeutski tehničar primenjuje razne postupke terapije primenom struje, toplote, hlađenja, ultrazvuka i masaže (ručno i uz pomoć raznih aparata) da bi se sprečile trajne posledice bolesti i ozleda.

Povećava pokretljivost i ublažava bolove pacijentima, podučava ih i motiviše da sami vežbaju i služe se štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima.

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Muzička kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti

 • Anatomija i fiziologija
 • Zdravstvena nega i rehabilitacija
 • Latinski jezik
 • Prva pomoć

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Patologija
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Farmakologija
 • Zdravstvena psihologija
 • Medicinska etika
 • Kineziologija
 • Masaža

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Sociologija
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Kineziologija
 • Masaža
 • Medicinska biohemija
 • Osnovi kliničke medicine
 • Fizikalna terapija

Izborni predmeti prema programu obrazovnog profila

 • Ishrana
 • Kultura tela
 • Neurologija
 • Medicinska informatika

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Ustav i prava građana

Obavezni stručni predmeti:

 • Fizikalna terapija
 • Kineziterapija
 • Specijalna rehabilitacija
 • Preduzetništvo
Pronađite nas i na ..
Preuzmi informator za upis 2018/2019