Medicinska sestra tehničar

Medicinska sestra tehničar

Zdravstvo i socijalna zaštita - medicinska sestra tehničar

Voliš medicinu i siguran si da je to profesija za tebe?

Srednja medicinska škola, pravi izbor za tebe!

Medicinska sestra tehničar prema savetu lekara neguje bolesnike.

Primenjuje propisanu terapiju, priprema pacijenta za dijagnostičke i terapijske tretmane, uzima i šalje biološki materijal na laboratorijske analize.

Posmatra, meri i prati vitalne funkcije (temperatura, puls, pritisak) pacijenata.

Održava higijenu bolesnika.

Održava kontakte između pacijenata i rodbine.

Osnovni cilj školskog programa medicinska sestra tehničar je sticanje znanja, praktičnih veština iz oblasti bioloških, medicinskih, humanističkih i drugih nauka kao i ostalih relevantnih znanja potrebnih za obavljanje ove profesije

Obavezni nastavni i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Muzička kultura
 • Likovna kultura
 • Fizičko vapspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Anatomija i fiziologija
 • Latinski jezik
 • Zdravstvena nega

Obavezni nastavni i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko vapspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Zdravstvena nega
 • Patologija
 • Mikrobiologija sa epidemiologijom
 • Higijena i zdravstveno vaspitanje
 • Farmakologija
 • Zdravstvena psihologija
 • Medicinska biohemija
 • Medicinska etika

Obavezni nastavni i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Zdravstvena nega
 • Infektologija
 • Ginekologija i akušerstvo
 • Interna medicina
 • Hirurgija
 • Neurologija

Obavezni nastavni i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Sociologija
 • Filozofija
 • Fizičko vaspitanje
 • Fizika
 • Ustav i prava građana

Obavezni stručni predmeti:

 • Zdravstvena nega
 • Interna medicina
 • Hirurgija
 • Pedijatrija
 • Psihijatrija
 • Preduzetništvo
Pronađite nas i na ..
Preuzmi informator za upis 2018/2019