Ciljevi škole

Ciljevi vaspitanja i obrazovanja

Naš glavni cilj jeste osposobljavanje učenika za samostalno učenje, dalje obrazovanje i samostalan rad, u skladu sa načelima stalnog usavršavanja i načelima doživotnog učenja, kao i:

 • Podsticanje i razvoj psiho-fizičkih i zdravstvenih sposobnosti kod učenika.
 • Razvoj intelektualnih kapaciteta i znanja učenika nužnih za razumevanje prirode, društva, sebe i sveta u kome žive
 • Osposobljavanje za samostalno i odgovorno donošenje odluka koje se odnose na sopstveni razvoj i budući život.
 • Razvijanje svesti o državnoj i nacionalnoj pripadnosti, negovanje srpske tradicije i kulture, kao i kulture nacionalnih manjina.
 • Razvijanje svesti o značaju zaštite i očuvanja životne sredine.
 • Usvajanje, razumevanje i razvoj osnovnih socijalnih i moralnih vrednosti demokratski uređenog, humanog i tolerantnog društva.

I mnogi drugi…

Srednja škola Isidora

Operativni ciljevi škole

 • Međusobna saradnja svih učesnika u nastavnom procesu u praćenju i usaglašavanju rada kolega jednakih o obrazovanju i poziciji unutar stručnog obrazovanja.
 • Prepoznavanje i veličanje dobre prakse i snaga
 • Prihvatanje kulture otvorenog primanja i davanja iskrenih, podstičućih, ključnih, konstruktivnih i striktnih povratnih informacija.
 • Davanje i primanje  profesionalnih saveta razmatranih kroz diskusiju i dijalog zasnovanih na jasnim dokazima ili dobroj praksi.
 • Shvatanje da ne postoji jedan ”najbolji” model, već da su partneri u okviru praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji osobe koje uče unutar procesa koji ih podstiče da nadograđuju svoje iskustvo.