Misija

Naša misija da svojim učenicima prenesemo snagu, mudrost i želju da promene svet na bolje.

Sticanjem praktično primenljivih znanja, stalnom brigom i podrškom, aktivnostima prmerenim uzrastu, sposobnostima učenika, kroz kreativni rad i ambijent, formirati kompletnu ličnost spremnu za dalje školovanje i život.

Misija naše škole je da podstičemo lični intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj učenika, razvijamo svest o pravima i odgovornostima, negujemo međusobno razumevanje i uvažavanje.

Srednja škola Isidora
Poštovanje

Uspostavljanje dnevne rutine i kvalitetne komunikacije je od vitalnog značaja za razvijanje poštovanja.

Razumevanje

Učimo učenike međusobnom razumevanju, prihvatanju i uvažavanju različitosti.

Odgovornost

Podstičemo razvijanje i prihvatanje odgovornosti.

Uvažavanje

Učimo prihvatanju individualnih karakteristika učenika kao mogućnosti za njihovo prevazilaženje.