Radni prostor

Za svoj rad škola koristi:

  • Učionice opšte namene
  • Kabinete
  • Kabinete za informatiku i računarstvo
  • Biblioteku-medijateku
  • Prostoriju za fizičko vaspitanje
  • Svečanu salu
  • Prostoriju za dokumentaciju o radu škole
  • Kancelarije – direktora, stručnih saradnika, administracije.