Školska oprema

Kompletna nastava, a posebno IT smer ima logističku podršku najsavremenije tehnologije.

Škola ima dva informatička kabineta opremljena najsavremenijom opremom sa brojnim mogućnostima da učenici razviju svoj rad koristeći ovu tehnologiju.

Učenicima se pruža mogućnost da prate predavanja iz nastavnih programa uz podršku najsavremenije tehnologije.

Pored posebnih nastavnih sredstava za svaki predmet, škola ima sledeća opšta nastavna sredstva:

  • Računare najnovije generacije umreženih sa pristupom internetu 24 časa
  • Latopova
  • Kopir aparate
  • Video projektore
  • Kamere
  • Interaktivne Smart table
  • Skenere
  • Štampače