Vizija

Multifunkcionalna škola koja pruža otimalne uslove za razvoj ličnosti, veština, umenja i navika, pripremanje učenika za dalje školovanje i praktičnu primenu znanja u svakodnevnom životu.

Želimo da naša škola postane podsticajna i prepoznatljiva sredina za intelektualni napredak i razvoj – gde je nastava savremena, kvalitetna, prilagođena potrebama i interesovanjima učenika, gde se svi osećaju bezbedno i prihvaćeno.

Naša vizija je škola koja se konstantno prilagođava modernom svetu i koja priprema decu na stalne promene koje se dešavaju u ovom svetu.

Srednja škola Isidora
Multifunkcionalna škola

Škola koja nema samo obavezu da učenike nauči, već i da ih oformi kao ličnosti za dalji život i budućnost.

U korak sa trendovima

Moderna škola koja prati trendove i ide u korak sa njima.

Prilagođena potrebama

Škola koja se prilagođava potrebama svakog učenika, jer je svaki učenik jedinstven.

Podsticajna i prepoznatljiva

Škola sa prepoznatljivim stilom i pristupom, koja podstiče učenike na rad i razvoj.