Pravni tehničar

Pravni tehničar

Ekonomija, pravo i administracija - Pravni tehničar

Zanima te pravo?

Pravni tehničar – zanimanje koje je u današnje vreme preko potrebno.

Radi na overama potpisa, rukopisa, prepisa, obrađuje poštu, piše rešenja i odluke, evidentira i obrađuje različite podatke, vodi poslovne prepiske i matične evidencije.

Posao pravnog tehničara podrazumeva kako rad sa ljudima tako i obradu dokumenata.

Radi u službama organa uprave i lokalne samouprave kao i na poslovima iz oblasti radnih odnosa.

Pravni tehničar ima mogućnost zaposlenja, pre svega u državnim organima, ali i u svim ustanovama i preduzećima na administrativnim, upravnim, birotehničkim poslovima, kao i poslovima matičara.

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Fizika
 • Hemija
 • Geografija
 • Muzička umetnost
 • Biologija

Ostali obavezni oblici obrazovno – vaspitnog rada tokom školske godine:

 • Čas odeljenskog starešine
 • Dodatni rad*
 • Dopunski rad*
 • Pripremni rad*

Stručni predmeti:

 • Osnovi prava
 • Državno uređenje
 • Poslovna i službena korespondencija

Izborni predmeti:

 • Verska nastava
 • Građansko vaspitanje

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Sociologija
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Fizika
 • Geografija
 • Likovna kultura

Ostali obavezni oblici obrazovno – vaspitnog rada tokom školske godine:

 • Čas odeljenskog starešine
 • Dodatni rad*
 • Dopunski rad*
 • Pripremni rad*

Stručni predmeti:

 • Osnovi prava
 • Psihologija
 • Latinski jezik
 • Poslovna i službena korespondencija
 • Osnovi radnog prava
 • Birotehnika

Izborni predmeti:

 • Verska nastava
 • Građansko vaspitanje

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika

Ostali obavezni oblici obrazovno – vaspitnog rada tokom školske godine:

 • Čas odeljenskog starešine
 • Dodatni rad*
 • Dopunski rad*
 • Pripremni rad*

Stručni predmeti:

 • Logika
 • Osnovi ekonomije
 • Osnovi matične evidencije
 • Osnovi radnog prava
 • Poslovi pravnog prometa
 • Sekretarsko poslovanje

Izborni predmeti:

 • Verska nastava
 • Građansko vaspitanje

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik
 • Istorija
 • Fizičko vaspitanje
 • Matematika
 • Filozofija
 • Ustav i prava građana

Ostali obavezni oblici obrazovno – vaspitnog rada tokom školske godine:

 • Čas odeljenskog starešine
 • Dodatni rad*
 • Dopunski rad*
 • Pripremni rad*

Stručni predmeti:

 • Statistika
 • Poslovna i službena korespondencija
 • Osnovi radnog prava
 • Osnovi pravnih postupaka
 • Poslovi pravnog prometa
 • Sekretarsko poslovanje
 • Poslovi pravnog prometa
 • Osnovi retorike i besedništva

Izborni predmeti:

 • Verska nastava
 • Građansko vaspitanje
Pronađite nas i na ..
Preuzmi informator za upis 2018/2019