Turistički tehničar

Srednja turistička škola

Trgovina, ugostiteljstvo i turizam - Turistički tehničar

Želiš da uđeš u svet turizma?

Turistički tehničar – idealan profil za tebe!

Turistički tehničar ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd.).

Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga, priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike.

Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Radi u turističkim agencijama, hotelima, ili kao turistički vodič.

Turistički tehničar je zanimljiv obrazovni profil predviđen za sve turistički orijentisane učenike koji vole da putuju, ali i da uče o istoriji raznih naroda.

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik I
 • Istorija
 • Muzička umetnost
 • Fizičko vapspitanje
 • Matematika
 • Računarstvo i informatika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti

 • Strani jezik II
 • Osnovi turizma i ugostiteljstva
 • Agencijsko hotelijersko poslovanje

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik I
 • Istorija
 • Likovna kultura
 • Fizičko vapspitanje
 • Matematika
 • Geografija
 • Fizika
 • Hemija
 • Biologija

Obavezni stručni predmeti:

 • Strani jezik II
 • Ekonomika i organizacija preduzeća
 • Agencijsko hotelijersko poslovanje

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik I
 • Sociologija
 • Fizičko vapspitanje
 • Matematika
 • Ustav i prava građana

Obavezni stručni predmeti:

 • Strani jezik II
 • Psihologija
 • Finansijsko poslovanje
 • Statistika
 • Poslovna korespodencija i komunikacija
 • Turistička geografija
 • Istorija umetnosti
 • Agencijsko hotelijersko poslovanje

Obavezni nastavni predmeti i opšteobrazovni predmeti:

 • Srpski jezik i književnost
 • Srpski kao nematernji jezik*
 • Strani jezik I
 • Filozofija
 • Fizičko vapspitanje
 • Matematika

Obavezni stručni predmeti:

 • Strani jezik II
 • Turistička geografija
 • Istorija umetnosti
 • Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
 • Pravo
 • Ekonomika turizma
 • Marketing u turizmu
 • Agencijsko hotelijersko poslovanje
Pronađite nas i na ..
Preuzmi informator za upis 2018/2019