Benefiti za učenike

Svaki učenik srednje škole ”Isidora” ima određene benefite prilikom upisa, kao i samog školovanja.

Naša misija je da nam svaki učenik dolazi nasmejan, a izlazi sa novim znanjima i dodatnom inspiracijom.

Benefiti za učenike koji se upišu u Srednju školu „Isidora“ su:

1. Priznate diplome – Srednja škola „Isidora“ zvanično je verifikovana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i u radu se pridržava
nastavnih planova i programa koje je ovo Ministarstvo propisalo;

2. Veliki izbor obrazovnih profila, kao i prekvalifikacija/dokvalifikacija – u
ponudi ima 9 obrazovnih profila iz 4 područja rada;

3. Individualizovana moderna nastava sa malim brojem učenika u odeljenju – rad u malim grupama omogućava da se svakom učeniku posveti pažnja i da svaki učenik ima mogućnost da iskaže svoj potencijal;

4. Savremena nastavna sredstva i odlična opremljenost učionica i kabineta – pored standardne opreme u učionicama i kabinetima se nalaze i interaktivne table, kompjuteri, projektori…;

5. Stručan i posvećen kadar – prilikom zapošljavanja kadrova vrši se selekcija, a tokom rada ulaže se u njihovo kontinuirano usavršavanje;

6. Dobra organizacija rada Škole i jasna pravila – nastava je u prepodnevnoj smeni, a tokom boravka u Školi učenici, nastavnici i ostali zaposleni dužni su da poštuju propisana pravila ponašanja;

7. Povoljni uslovi upisa i školovanja – cena školarine je odgovarajuća uslovima
koje Škola nudi;

8. Stručna praksa – u cilju školovanja stručnog kadra Škola organizuje praktičnu i blok nastavu u stručnim službama i institucijama van Škole;

9. Vannastavne aktivnosti – široka ponuda sekcija i drugih vannastavnih
aktivnosti, u skladu sa potrebama učenika, takođe doprinosi sveukupnom razvoju učenika;

10. Bezbedno i sigurno okruženje.

Dođite i uverite se sami.