Dodatne aktivnosti

Dopunska i dodatna nastava

Srednja škola „Isidora“ organizuje za sve učenike kojima je to potrebno, dopunsku i dodatnu nastavu.

1

Dodatna nastava

Dodatna nastava se organizuje za učenike koji pokazuju želju, i posebna interesovanja za određene oblasti.

Za takve učenike se organizuje priprema za takmičenja i šire obrazovanje.

2

Dopunska nastava

Dopunska nastava se organizuje za učenike koji imaju poteškoće u savladavanju gradiva ili određeni problem u vezi sa samim gradivom.