Dodatno obrazovanje

Prekvalifikacija i dokvalifikacija

Srednja škola „Isidora Sekulić“ čiji su obrazovni profili verifikovani ima mogućnost da vrši dokvalifikaciju i prekvalifikaciju.
Nakon završenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja u školu može da se upiše lice radi prekvalifikacije i dokvalifikacije.

1

Prekvalifikacija

Prekvalifikacija se odnosi na kandidate koji imaju želju da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u odnosu na onaj koji su završili, u istom trajanju bez obzira na područje rada.

Učenik će polagati neophodne predmete predviđene za  određeni obrazovni profil za koji se učenik opredeli.

2

Dokvalifikacija

Dokvalifikacija se odnosi na kandidate koji imaju želju da se obrazuju za neki drugi obrazovni profil u dužem trajanju, bez obzira na područje rada. To su uglavnom kandidati koji su završili srednju školu na obrazovnim profilima u trajanju od 3 godine i žele da završe dodatno četvrtu godinu.

Učenik polaže dodatne ispite iz predmeta čiji se sadržaji razlikuju od prethodno položenih, predmeta koji nisu bili utvrđeni nastavnim planom i programom (razlika predmeta) i završni ispit.

Obaveza učenika je da dostavi dokumentaciju o završenoj školi i položenim ispitima.