Ugovor

Ugovor o školovanju potpisuju roditelj/staratelj i škola.

Ugovorom o školovanju su uređena međusobna prava i obaveze učenika i škole.

Pravni tehničar